VÄLKOMMEN TILL

SUNDSVALLS LEVA & BO MÄSSA

En mässa med känsla för upplevelser


Monteralternativ inomhus

Sundsvalls Leva och Bomässa utförs på Gärdehov/Nordichallen. Utomhusområdet består av utegård på asfalt. Prissättningen utgår ifrån en standardiserad monterutformning, men avsteg kan göras i offertform och genom dialog. Exakt placering (vilken val,ute eller inne och vilken monter) utarbetas i dialog mellan beställaren och arrangören.


Standardmontrar

I denna montertyp ingår en bakvägg och två sidoväggar. Denna montertyp kan bokas från 2 meters bredd/djup och uppåt.

Prisexempel:

Monter 6 (bredd 3 meter x djup 2 meter, 6m2).

Denna monterlösning passar den ”lilla” utställaren. Rekommenderad för utställare med 1-2 personal, ett ståbord och t ex en roll-up. Komplettera gärna med belysning och montermatta.

Tillgång till Wi-Fi ingår i bokningen. Pris 5 500 kr exkl.moms

 

 

 

 

 

 

 


Hörnmontrar (öppna avslut)

Hörnmontrar kan bokas i mån av tillgång och efter pristillägg om 600 kr exkl.moms. Denna montertyp kan bokas från 2 meters bredd/djup och uppåt. Prisexempel:

Monter 6 – hörnmonter (bredd 3 meter x djup 2 meter, 6m2)

Denna monterlösning passar den ”lilla” utställaren. Ytan rekomenderas för utställare med 1-2 personal, ett ståbord och t ex en roll-up. Då detta är en hörnmonter, nås publiken från två sidor. Komplettera gärna med belysning och montermatta.

Tillgång till Wi-Fi ingår i bokningen.

6 100 kr exkl.moms

 

 

 

 

 

 


Öppna ytor

Öppna ytor kan bokas i mån av tillgång och möjlighet. Monterytan måste harmonera i bredd och djup med övrig utställning. Vid beställning av öppen yta ingår inte väggar. Monterytan måste utmärkas av montermatta. Prisexempel:

Monter 16 öppen yta (bredd 4 meter x djup 4 meter, 16m2).

I denna monterlösning erhålls en maximal kundkontakt – öppet från fyra sidor. Dock ställer detta krav på att utställningen ”bär sig själv”, dvs att produkter/utställningen kan visas från alla håll.

Grafitrå montermatta och tillgång till Wi-Fi ingår i bokningen.

550 kr x kvm exkl.moms

 

 

 

 

 

 

 

 


Övriga priser inomhus

Inomhus med vägg ink el
10A/230V:
6 kvm 2×3 = 5500:-
8 kvm 2×4 = 7200:-
10 kvm 2×5 = 9000:-
12 Kvm 2×6 = 10.800:-
15 kvm 3×5 = 13.300:-
18 kvm 3×6 = 16.000:-
20 kvm 4×5 2×10 = 17.800:-
Hörn tillägg: 500:-Special byggda
väggar, förråd, bås: sker en ök &
pristillägg.

exkl moms


övriga priser utan mässväggar

12-50 kvm = 550 kr / kvm
51-100 kvm = 400 kr /kvm
101-300 kvm= 375 kr /kvm
301-500 kvm = 325 kr /kvm
501-700 kvm = 250 kr /kvm
701-1000 kvm = 200kr/kvm
Över 1001 = 150 kr/kvm

exkl moms


Monteralternativ Utomhus

Mässans utomhusområde placeras i direkt anslutning till mässarenan. De platser som kan erbjudas utgörs av en blandning av asfaltsytor och gräs område. Prissättningen utgår ifrån en standardiserad monterutformning, men avsteg kan göras i offertform och genom dialog. Exakt placering (vilket område) utarbetas i dialog mellan beställaren och arrangören.
Arrangören lägger stor vikt vid att säkerställa ett gott publikflöde genom hela mässan – utomhusområdet och mässhallarna.

Prisexempel uteområdet

exkl el. och moms


Betalning & Fakturering

En anmälningsavgift om 25% av monterhyran faktureras i direkt anslutning vid anmälan. Resterande belopp (75% av monterhyran) faktureras kund cirka 30 dagar innan genomförandet. Den totala monterhyran skall vara arrangören tillhanda innan tillgång till monterplatsen medges. Beställd monterservice och eventuella kompletteringsbeställningar faktureras separat efter genomfört arrangemang.


Monterservice

Nedan kan du se exempel på den monterservice vi kan erbjuda. Beställning av monterservice sker separat och kommer att faktureras separat efter genomfört event. Observera att delar av monterserviceutbudet är beställningsvaror – beställ i god tid innan eventet.


Eluttag i monter, 230V/10A 
Om du behöver el i din monter, så måste detta föranmälas. Kostnaden för ett 230V/10A uttag är 680 kr exkl. moms. Glöm inte att förbeställa eventuella förlängningssladdar och grenuttag.

 

 

 

 

 

Kraftuttag i monter, 16/32A 
Om du har strömkrävande utrustning i din monter krävs kraftigare doningar.

 

 

 

 

Barstol 
Barstol i krom, med svart lädersits
285 kr exkl.moms

 

 

 

 

 

 

 

Montermattor 
Montermattor skapar både en trivsam montermiljö och skonar utställarens fötter.
Stort urval av färger och kvalitéer. Beställningsvara.
90 kr exkl.moms/kvadratmeter.

 

 

 

 

 

Spotlights 
Mässhallen erbjuder en allmän grundbelysning, men för att framhäva din monter och dina produkter rekommenderas ett nyttjande av spotlights. Ta med egna (glöm ej att beställa el till montern) eller hyr av oss. 275 kr exkl.moms/spotlight

 

 

 

 


Marknadsföring

Mässan marknadsförs via ett flertal olika kanaler:

Alla utställare kommer att erbjudas möjlighet att var en del av marknadsföringen av mässan och sitt eget företag.

 


Godshantering

Ankommande gods
Ange nedanstående leveransadress om ni avser att skicka gods till mässan. Godsmottagning kan ske tidigast en vecka före eventet
Ange tydligt företagsnamn och kontaktperson på godset
Godsmottagare på plats: Jane 070-3060218
Om lastbilschauffören ber om assistans av truck/traktor behövs lossning/lastning, debiteras utställaren detta enligt gällande prislista. Arrangören ansvarar inte för gods avställt i obemannad monter.

Gärdehov/Nordichallen

Leva och bomässan
(Eget företagsnamn +  kontaktperson, telefonnummer)
Johannedalsvägen 123
856 34 Sundsvall

Avgående gods
Mässområdet skall vara utrymt och avstädat måndag efter mässan senast klockan 12.00. Utställarnas avgående gods skall vara…
Om assistans av truck/traktor behövs lastning, debiteras utställaren detta enligt gällande prislista. Arrangören ansvarar inte för gods avställt i obemannad monter.

Utställarnas ankomst till Leva och Bo mässan

Vid ankomst till mässområdet – anmäl er omgående till mässinformationen. Mässinformationen hittar du i arenans foaje.
Observera att montern inte får tas i besittning för ens full monterhyra är erlagd.

Mässområdet är öppet för utställarnas ankomst/monterbyggnad enligt nedan:

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Bevakning

Arrangören kan inte ta ansvar för utställarnas materiel – lämna inte värdesaker i er monter under nätterna.

Utställarnas utflyttning

Mässområdet är öppet för utställarnas avtransport enligt nedan:

Montrar och aktiviteter skall ovillkorligen vara bemannade under mässans öppettider. Nedmontering av monter/utställning får inte ske innan 16.00 på söndagen. Under söndagskvällen rivs och lastas monterväggarna.
Klockan 12.00 skall all materiel vara borta från området – annars sker detta på bekostnad av utställaren. Detta gäller även alla sopor och emballagerester m.m.
Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Mat & Dryck

Leva och Bo bjuder alla utställare på kaffe under uppbyggnadsdagarna.
Leva och Bo undanber sig all typ av alkoholförtäring under pågående mässa. Detta är ett familjearrangemang. 

Utställarkort

Utställarkorten skall bäras av utställarna – även under in- och utflyttning. Varje företagsutställare disponerar fritt fem stycken utställarkort. Vid behov av fler utställarkort, kan dessa köpas styckevis för 20 kr exkl.moms i mässinformationen. Utställarkortet berättigar till fri parkering på utställarparkeringen.
Tillse att den personal som skall jobba på mässan får ett utställarkort i förväg, så att de kan parkera på utställarparkeringen och kommer in genom mässentrén. Det går även bra att lämna in en personallista till Mässinformationen.

Utställar- och släpvagnsparkering

En utställarparkering finns på arenans baksida. Vid ankomst skall utställarkortet uppvisas för P-personalen. 
Respektera Arenans Personalparkering – p-böter utdelas…tro oss! P-förbud råder på mässområdet under mässans öppettider. Flytta bilen omgående efter lossning/lastning. Tänk på Räddningstjänstens framkomlighet och visa hänsyn.

Boende

Mässområdet ligger bredvid Scandic Nord och det är cirka 5 min gångväg till mässhallen.
Särskilda boendeerbjudanden kommer att redovisas senare.

Monterrestriktioner

Monterväggarna är 2,5 m höga och består av vitlaminerade spånplattor. Lättare föremål kan hängas från överkanten där även spikning är tillåten. Rådfråga i mässinformationen. Det är förbjudet att spika, skruva, måla och använda häftpistol på väggarna. Skadade väggar debiteras i efterhand.

Sophantering & Städning

Utställare och dekoratörer skall själva städa bort allt skräp från uppbyggnaden och rivningen av montern. Monterväggarna skall vara rensade från tejp, dekaler, affischer etc. Om detta inte sker debiteras utställaren arbetskostnad alt förstörd vägg efter gällande prislista. Om egen matta används skall mattape tas bort från golvet efter mässan.

Sophantering
Det är väldigt viktigt att hålla rent på området. Sopor som uppkommer under dagen måste omedelbart läggas i avseed container. Det får inte finnas några tillfälliga sophögar eller överfulla sopbehållare. Vi samarbetar med lokal hanterare avseende sophantering. Det finns tydligt uppmärkta containrar för källsortering på området – följ anvisningarna.

Säkerhet

Alla gångar och stråk som utgör nödutgångar eller framkomlighetsvägar för Räddningstjänsten ska vara fria passager. Byggnation eller t ex skyltning utanför monterytan är inte tillåten. Brandredskap och Nödut-skyltar får inte blockeras eller skymmas. Släck ner all monterbelysning när ni lämnar mässan för dagen. Gasolflaskor får finnas på området enbart om Räddningstjänsten informerats.