Anmälan

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av arrangören. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren. Avbokning Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum). Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig. Betalningsvillkor Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till arrangören senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av arrangören bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Arrangören tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor. Biljetter faktureras med 10 dagars betalningsvillkor eller vid en annan av arrangören bestämd förfallodag. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.